Želite pristup celokupnom sadržaju? Prijavite se ili napravite nalog!Dobrodosli u TT Medik!

Vodič za dekubituse

Ovde možete pročitati detaljnije informacije o dekibutusu, njegovom nastanku, prevenciji i tretmanima.

Šta je dekubitus?

Predstavlja lokalizovano oštećenje kože i potkožnog mekog tkiva obično na delovima tela gde su kosti blizu površine kože ili na mestima gde je postavljeno neko medicinsko ili drugo sredstvo.
Dekubitus je i povreda tkiva bez vidljivog površinskog oštećenja kože (površina kože nije narušena) ili se može pojaviti otvorena rana, a često je prisutan i bol. Povreda tkiva nastaje kao posledica intenzivnog i/ili produženog pritiska ili kombinacije pritiska i trenja. Na to koliko meko tkivo može da “trpi” pritisak i trenje takođe mogu uticati mikroklima, ishrana, prokrvljenost, prisustvo nekih oboljenja i stanje samog mekog tkiva.
Posebne kategorije oštećenja tkiva su:
Oštećenje mukozne mebrane (sluzokože) uzrokovano pritiskom
Ova oštećenja se dešavaju na mukoznim mebranama (sluzokoži) na mestima gde je bilo postavljeno neko medicinsko sredstvo. Ova oštećenja su ili delimične debljine, ili je zahvaćena čitava debljina tkiva. Za ova oštećenja se ne koristi sistem klasifikacije za dekubituse jer se taj sistem bazira na građi kože, a u ovom slučaju se radi o sluzokoži.
Dekubitusi povezani sa upotrebom različitih medicinskih sredstava/uređaja
Dekubitusi čiji je nastanak povezan sa upotrebom medicinskih sredstava nastaju na onim mestima gde su ta sredstva primenjena u dijagnostičke ili terapijske svrhe. Nastali dekubitus obično po obliku odgovara obliku medicinskog sredstva koje je na tom mestu aplikovano.

Uobičajena mesta nastanka dekubitusa

Tipovi tkiva koji se mogu javiti kod dekubitusa

1. Nekrotično (mrtvo) tkivo

Crne ili braon boje; može biti adherirano (pričvršćeno) za kožu (tvrdo i suvo) ili meko i vlažno.

2. Naslage

Nastaju kao nusprodukt inflamatorne (zapaljenske) faze zarastanja rane – sadrže ostatke fibrina, leukocita, mrtvih i živih ćelija i proteinskog sadržaja. Žute su ili bele boje, obično vlažne ali mogu biti i suve i adherirane za kožu. Mogu izgledati kao debela ostrva naslaga ili tanak sloj na površini rane.

3. Nezdrave granulacije

Tipično tamnocrvene boje; često krvare na dodir i jako su osetljive.

4. Zdrave granulacije

Predstavljaju novoformirano tkivo; svetlocrvene boje, vlažno i sjajno; jagodičaste strukture.

5. Epitelno tkivo

Bledo je ili belo. Ono se širi od ivica rane ka sredini, a u početku može biti osetljivo.

*Poseban pojam je eshar - tip nekrotičnog tkiva koji je suvlji od naslaga i izgleda kao suvo, debelo kožasto tkivo koje je često braon ili crno.

Klasifikacija dekubitusa

1. stadijum dekubitusa

Kontinuitet kože nije prekinut a prisutno je lokalizovano crvenilo koje na pritisak ne pobeli. Može biti malo drugačije boje kod osoba sa tamnom kožom. Prisustvo crvenila koje pobeli ili promene u osetljivosti kože, temperaturi ili čvrstini kože može da prethodi vizuelnim promenama. Promene u boji kože ne uključuju braonkasto-bordo obojenost; ovakava promena boje može ukazivati na povredu dubokog tkiva.

2. stadijum dekubitusa

Nastaje otvorena rana. Na dnu rane nema mrtvog tkiva, rana je roze ili crvene boje, vlaži a takođe se mogu javiti otvoreni ili neotvoreni plikovi ispunjeni seroznim sadržajem. Masno tkivo ili dublji slojevi tkiva nisu vidljivi. Granulaciono tkivo, kao ni naslage mrtvog tkiva nisu prisutni. Ova oštećenja kože najčešće nastaju kao posledica nepovoljne mikroklime i trenja u područjima karlice i peta.

3. stadijum dekubitusa

Masno tkivo je vidljivo, vidi se granulaciono tkivo, a često i savijene ivice rane. Mogu biti prisutne naslage mrtvog tkiva i druge nečistoće. Dubina oštećenja tkiva varira zavisno od anatomske regije. Na delovima tela sa većom količinom masnog tkiva mogu se formirati duboke rane. Takođe se mogu javiti džepovi i sinusi (kanali, šupljine) u tkivu. U ovom stadijumu ne vide se omotači mišića, mišići, tetive, ligamenti, hrskavica, kao ni kosti. Ukoliko naslage mrtvog tkiva i drugi proizvodi raspada tkiva onemogućavaju procenu stepena oštećenja tkiva ispod, radi se o dekubitusu nedefinisanog stadijuma.

4. stadijum dekubitusa

Vidljivi su mišićni omotači, mišići, tetive, ligamenti, hrskavica ili kosti. Mogu biti prisutni mrtvo tkivo i naslage. Savijene ivice rane, džepovi i šupljine u tkivu su često prisutni. Dubina rane varira od anatomske regije. Ukoliko se zbog prisutnih naslaga ili mrtvog tkiva ne može utvrditi stepen gubitka tkiva, radi se o dekubitusu nedefinisanog stadijuma.

Nedefinisani stadijum

Potpuni gubitak kože i potkožnog tkiva pri čemu stepen gubitka tkiva ne može biti definisan jer je dno rane prekriveno naslagama i mrtvim tkivom. Kada se naslage uklone, najčešće se utvrdi da se radi o dekubitusu III ili IV stadijuma. Stabilni eshar (suv, adheriran - pričvršćen za ranu, intaktan, bez crvenila i fluktuacije ispod) na ishemičnim (nedovoljno prokrvljenim) ekstremitetima ili petama ne bi trebalo razmekšavati i uklanjati.

Povreda dubokog tkiva

Manifestuje se kao intaktna ili oštećena koža sa lokalizovanim površinama sa perzistentnim (trajnim) crvenilom (tamnocrveno, bordo ili ljubičasto) koje ne bledi, ili sa odvojenim površinskim slojem kože (epidermom) ispod kog se nalazi tamno dno rane ili plikovi ispunjeni krvlju. Bol i promena u temperaturi kože često prethode promeni boje kože. Promene u boji kože mogu drugačije da izgledaju kod osoba sa tamnijom kožom. Povreda tkiva nastaje kao posledica intenzivnog/produženog dejstva pritiska i trenja na mestu kontakta mišića i kosti. Rana može brzo da napreduje i tada postane vidljivo realno oštećenje tkiva, a može se završiti i bez gubitka tkiva.*

*Ukoliko su mrtvo (nekrotično) tkivo, potkožno tkivo, granulaciono tkivo, mišićne fascije, mišići ili druge strukture ispod kože i potkožnog tkiva vidljivi, ovo ukazuje na dekubitus sa potpunim gubitkom tkiva (nedefinisani stadijum, III ili IV stadijum). Povreda dubokog tkiva se ne koristi za opisivanje vaskularnih, traumatskih, neuropatskih i dermatoloških stanja.

Oštećenje tkiva izazvano viškom vlage (nije isto što i dekubitus)

Oštećenje kože izazvano viškom vlage nastaje kao posledica produženog izlaganja različitim izvorima vlage, uključujući urin, stolicu, znoj, sadržaj koji curi iz rane, mukus (sluz) i pljuvačku. Različita stanja mogu uzrokovati nastanak oštećenja, uključujući dermatitis usled inkontinencije, dermatitis u genitalnim pregibima, dermatitis usled viška vlage na koži oko rane, ili dermatitis nastao usled viška vlage oko stome. Važno je prepoznati razliku između dekubitusa i oštećenja tkiva izazvanog vlagom. Ipak, takođe morate imati u vidu da kada se jednom desi oštećenje tkiva usled vlage, raste rizik od nastanka dekubitusa, kao i rizik od razvoja infekcije.

Prevencija – sprečavanje nastanka dekubitusa

Primena postupaka i obloga za rane
Kako biste sprečili nastanak dekubitusa, neophodno je da pratite pojavu ranih znakova oštećenja kože (perzistentno crvenilo koje na pritisak ne pobeli, pojava plikova, izmena boje kože, prisustvo lokalizovanih otoka, povećana temperatura kože u pogođenim delovima ili pojava tvrdih delova na koži).

Faktore rizika treba da svedete na minimum – da smanjite pritisak, trenje i smicanje na pogođenim delovima tela. Kotrolišite ishranu, kao i nivo vlage na mestima rizika za pojavu dekubitusa – zaštitite ih od urina, stolice ili drugih sadržaja.

Pritisak možete smanjiti primenom antidekubitalnih dušeka ili primenom adekvatnih jastuka postavljenih na odgovarajuća mesta. Često menjajte položaj osobe koja je pod rizikom od razvoja dekubitusa.

Osim toga, postoje i obloge za rane (gaze) koje se mogu koristiti za sprečavanje nastanka dekubitusa. Te gaze su višeslojne, ima ih u različitim oblicima i veličinama, apsorbuju eventualno prisutnu vlagu i smanjuju pritisak, trenje i smicanje. Mogu da stoje na koži i po nekoliko dana i za to vreme je štite. Po svom tipu su hidrokoloidne, silikonske ili penaste.

Naš predlog vodootpornih obloga (gaza) za sprečavanje nastanka dekubitusa:

Ove obloge (gaze) imaju više slojeva što doprinosi smanjenju pritiska na delovima tela na koje se postave. Izuzetno su fleksibilne, te su pogodne za različite delove tela i pacijente različitih konstitucija. Postoje i posebni anatomski oblici za sakralni deo i petu. Takođe, postoje lepljive i nelepljive forme koje se mogu seći i prilagoditi potrebama pacijenta. Aquacel Foam obloge se mogu koristiti i u tretmanu već nastalih dekubitusa.
Dostupni oblici/dimenzije:
Aquacel foam silikonska adhezivna obloga
12,5cm ⨉ 12,5cm
25cm ⨉ 30cm
za petu, 19,8cm ⨉ 14cm
za sakralni deo, 20cm ⨉ 16,9cm
Aquacel foam neadhezivna silikonska obloga
10cm ⨉ 10cm
20cm ⨉ 20cm
Obloge sa aktivnom lepljivom površinom koje se mogu seći po potrebi. Aktivni hidrokoloid neguje kožu i smiruje iritacije. Postoje kao standardni Granuflex – deblje obloge i Granuflex Extra Thin - tanje obloge koje se još zovu i veštačkom kožom. Granuflex Extra Thin gaze su tanke i fleksibilne, pa su pogodne za pregibe, kao i za sprečavanje oštećenja izazvanih nekim medicinskim pomagalima. Osim za prevenciju, hidrokoloidne obloge (gaze) se mogu koristiti i za početne stadijume dekubitusa ili u završnim fazama zarastanja (pogledati odeljak „Smernice za tretman dekubitusa“)
Dostupni oblici/dimenzije:
Granuflex
10cm ⨉ 10cm
15cm ⨉ 15cm
20cm ⨉ 20cm
Granuflex Extra Thin
10cm ⨉ 10cm
Kontaktni silikonski sloj ovih gaza pogoduje izuzetno osetljivoj koži sklonoj oštećenjima. Može se koristiti i u završnoj fazi zarastanja dekubitusa za zaštitu osetljive, novonastale kože.
Dostupni oblici/dimenzije:
FoamLite
8cm ⨉ 8cm
10cm ⨉ 10cm
15cm ⨉ 15cm
5,5cm ⨉ 12cm
Za zaštitu kože od iritacija izazvanih urinom, stolicom i drugim izvorima vlage predlažemo primenu Silesse spreja – sprej za zaštitu kože bez iritacije. Može se naneti na bilo koji deo kože koji je pod rizikom, a posebna prednost je sto je pogodan i za primenu na kožu ispod pelena kako bi se sprečio ojed.

Smernice za tretman dekubitusa – primena gaza za rane

Pre postavljanja odgovarajuće gaze, neophodno je pripremiti ranu. Postoji nekoliko jednostavnih koraka kroz koje će zdravstveni radnik obraditi i pripremiti ranu - koncept “Higijena rane“.
Postavljanje obloge (gaze) na ranu
Treba da postavite adekvatnu oblogu (gazu) koja će da ukloni biofilm i deluje antimikrobno na preostale mikroorganizme. Na taj način će se stvoriti zdrava sredina za početak zarastanja dekubitusa. Koju oblogu ćete izabrati zavisiće od tipa tkiva i ostalih promena prisutnih u samom dekubitusu, od njegove dubine i količine sadržaja koji curi. Čišćenje i obrada rane omogućavaju postizanje maksimalnog efekta obloge (gaze) za dekubitus, a samim tim, i brže zarastanje. Obzirom na raznovrsnost promena koje se javljaju kod dekubitusa, postoji više tipova obloga (gaza) za rane (različitog sastava i dejstva) zavisno od stadijuma dekubitusa i potrebe za upijanjem i antimikrobnim dejstvom.
Osobine koje efikasna obloga (gaza) za rane mora da ima su:
Sposobnost zadržavanja optimalne vlage i temperature u rani
Prilagođavanje obliku rane
Bezbolno postavljanje i uklanjanje
Efikasno upijanje sadržaja iz rane što omogućava da stoje duže na rani – nije potrebno svakodnevno previjanje
Efikasno dejstvo na mikroorganizme kada je to potrebno
U velikom broju slučajeva dekubitusi imaju puno sadržaja koji iz njih curi, prisutne mikroorganizme, samostalne i kao deo otpornog biofilma, nekrotsko tkivo, naslage i/ ili nezdrave granulacije. Zbog toga je najčešće potrebno da primenite oblogu sa velikom moći upijanja i antimikrobnim dejstvom na biofilm kakva je Aquacel Ag+ Extra obloga (gaza) za rane.
Aquacel Ag+ Extra gaze imaju izuzetno visoku moć upijanja sadržaja iz rane, pri čemu taj sadržaj geliraju i zaključavaju u sebi, bez mogućnosti otpuštanja – curenja na okolnu kožu. Imaju snažno antimikrobno dejstvo zahvaljujući svojim sastojcima - jonskom srebru i antisepticima, te su efikasne čak i protiv visokootpornih bakterija. Postoje u pravougaonim oblicima i i obliku trake - za popunjavanje dubokih dekubitusa. Kada je curenje iz rane veliko, potrebno je preko Aquacel Ag+ Extra gaze postaviti Aquacel Foam pokrivne obloge (gaze).
Dostupni oblici/dimenzije obloga (gaza):
Aquacel Ag+ Extra gaze
5cm ⨉ 5cm
10cm ⨉ 10cm
15cm ⨉ 15cm
20cm ⨉ 30cm
Aquacel Ag+ trake
2cm ⨉ 45cm
Aquacel Foam obloge (gaze) dodatno upijaju sadržaj iz rane i istovremeno štite ranu od spoljašnjih uticaja i kontaminacije pošto imaju površinski vodootporni film koji ne propušta bakterije i viruse. Aquacel Foam obloge postoje i u posebnim oblicima za sakralni deo i petu.
Dostupni oblici/dimenzije:
Aquacel foam silikonska adhezivna obloga
12,5cm ⨉ 12,5cm
25cm ⨉ 30cm
za petu, 19,8cm ⨉ 14cm
za sakralni deo, 20cm ⨉ 16,9cm
Aquacel foam neadhezivna silikonska obloga
10cm ⨉ 10cm
20cm ⨉ 20cm
Za uklanjanje nekrotskog tkiva i naslaga preporučujemo upotrebu GranuGel-a.
Ukoliko se radi o početnim stadijumima dekubitusa – koža je intaktna ili postoji rana ali nije prisutna infekcija, možete da primenite hidrokoloidne Granuflex obloge (gaze). Osim toga, Granuflex možete koristiti i u slučajevima kada dekubitusi III ili IV stadijuma počnu da zarastaju – onda kada se problemi infekcije i prekomernog curenja iz rane reše, kada se pojave zdrave granulacije i/ili epitelno tkivo. Obloge koristite sve do potpunog zarastanja rane. Svaki dekubitus treba pažljivo da pratite tokom previjanja i da procenjujete efikasnost postavljene obloge (gaze) za ranu nakon 2 do 4 nedelje primene.
Za lakše uklanjanje gaza i flastera za dekubitus sa kože koristite Niltac sprej. Ovaj silikonski sprej primenite tako što ćete malo odići ivicu obloge (gaze) ili flastera i poprskajte. Nakon nekoliko sekundi vrlo lako ćete moći da uklonite oblogu/flaster.
Šta je biofilm?
Biofilm se može definisati kao skup bakterija koje se vezuju za žive i nežive površine, uronjene u zaštitni film koji same stvaraju. Biofilm je primarni uzročnik hronične infekcije, drži ranu u stanju upale i predstavlja fizičku barijeru za zarastanje. Onemogućava granulaciju, formiranje tkiva i epitelizaciju. Otporan je na dejstvo pojedinačnih antibiotika i antiseptika. Iako se fizički može lako ukloniti, vrlo brzo se opet formira, te zahteva primenu protokola pripreme rane i kombinaciju više antimikrobnih agenasa.