Želite pristup celokupnom sadržaju? Prijavite se ili napravite nalog!Dobrodosli u TT Medik!

Inkontinencija

ConvaTec program katetera za intermitentnu kateterizaciju obuhvata proizvode koji su bezbedni i jednostavni za upotrebu i omogućavaju efikasno pražnjenje mokraćne bešike kod onih pacijenata kod kojih je to neophodno.

Samokateterizacija

Urinarni sistem služi za proizvodnju i dreniranje urina čime se iz organizma eliminišu štetne materije i reguliše se balans tečnosti u organizmu. Urin iz bubrega putem uretera stiže do mokraćne bešike gde se sakuplja, a zatim kada se javi želja za pražnjenjem, može doći do mokrenja. Postoje mnogi razlozi zbog kojih neki ljudi ne mogu voljno da prazne mokraćnu bešiku (da uriniraju) zbog čega im je potrebna privremena ili stalna kateterizacija. Bez obzira na to, uz profesionalne savete zdravstvenih radnika i upotrebu savremenih sredstava za kateterizaciju, većina ljudi može voditi potpun i nezavisan život.

Šta je kateterizacija?

Kateterizacija predstavlja periodično ubacivanje katetera u bešiku da bi se omogućilo pražnjenje urina iz bešike. Naziva se još i intermitentna kateterizacija ili intermitentna samokateterizacija. Kateterizacija se vrši kada je bešika puna, ukoliko niste u mogućnosti da urinirate ili nakon nepotpunog pražnjenja bešike, kako bi se ispraznio zaostali urin iz bešike. Mokraćnu bešiku je neophodno prazniti 4 – 6 puta dnevno (zavisno od unosa tečnosti).
Otvor uretre
Kateter se ubacuje u otvor uretre (mali otvor kroz koji urin izlazi).
Uretra
Kateter prolazi kroz uretru do mokraćne bešike.
Bešika
Kada se kateter nađe u bešici, pražnjenje urina može da započne.

Upotreba katetera

Pobrinite se da se kesica sa vodom nalazi u blizini levkastog kraja katetera. Otvorite kesicu sa sterilnom vodom pritiskanjem svetlo plave tačke ili presavijanjem preko isprekidane linije naznačene na kesici sa vodom. Zatim pustite da se voda razlije duž pakovanja sve do vrha katetera. Nakon ovoga bi kateter trebalo upotrebiti u roku od 1-2 minuta.
Kada se kesica sa vodom otvori i ceo kateter nakvasi, otvorite pakovanje katetera razdvajanjem jezičaka na svetloplavom kraju. (Opciono) Ukoliko koristite set sa urin kesom, povežite kesu na levkasti konektor pre nego što izvučete kateter iz pakovanja.
Izvucite kateter iz pakovanja koristeći plavu traku za pridržavanje katetera. Možete zalepiti za zid prazno pakovanje katetera pomoću lepjive trake prisutne na samom pakovanju (plavi pravougaonik).
Jednom rukom razdvojite usne vagine (tkivo sa obe strane uretre) i blago ih povucite naviše. U ovom trenutku otvor uretre bi trebalo da bude vidljiv.
Drugom rukom držite kateter pomoću trake za pridržavanje katetera i lagano gurajte kateter u uretru sve dok urin ne počne da teče. Pobrinite se da slobodan levkasti kraj katetera bude usmeren ka odgovarajućoj posudi za pražnjenje.
Kada urin počne da teče, pogurajte kateter još 1-2 cm unutra kako biste bili sigurni da je kateter u potpunosti ušao u mokraćnu bešiku.
Kada urin prestane da teče, polako uklonite kateter. Ukoliko urin ponovo počne da teče prekinite sa izvlačenjem sve dok ne prestane isticanje urina.
Ukoliko koristite urin kesu, odvojte je od katetera, ispraznite je i odložite na adekvatan način. Odložite kateter i pakovanje katetera, a zatim operite ruke.

Često postavljana pitanja

Koliko često bi trebalo da praznim mokraćnu bešiku?
Mnoge žene prazne bešiku odmah ujutro, uveče pre spavanja i još 2-3 puta u toku dana.
Kada imate nagon za mokrenjem ili kada se u bešici nalazi 300 – 500 ml urina.
Proverite da li je količina urina kada ispraznite bešiku veća od 500 ml. Ukoliko jeste, to znači da je neophodno da češće radite kateterizaciju.
Onoliko puta koliko Vam je to preporučio lekar.
Seksualni odnosi i intimne situacije
Trebalo bi da budete u mogućnosti da imate seksualne odnose kao i ranije. Preporučljivo je da pre seksualnog odnosa izvršite kateterizaciju kako biste bili sigurni da neće doći do curenja urina tokom odnosa. Ne zaboravite da nakon seksualnog odnosa očistite genitalnu regiju kako biste sprečili mogućnost infekcije.

Imate poteškoće?

01. Imam poteškoće prilikom ubacivanja/uklanjanja katetera
Nikada ne pokušavajte da ubacite kateter na silu, niti da ga silom izvlačite.
Može se desiti da osetite otpor prilikom ubacivanja katetera. Ukoliko do toga dođe, sačekajte trenutak i udahnite duboko nekoliko puta sve dok se mišići sfinktera ne opuste.
Nemojte paničiti ukoliko imate poteškoće prilikom uklanjanja katetera. Stanite, opustite se i udahnite duboko nekoliko puta.
Nekim ženama mrdanje prstiju na stopalima pomaže da se opuste.
Ne možete da uklonite kateter? Javite se odmah Vašem lekaru/medicinskoj sestri. Oni će Vam pružiti neophodnu pomoć.
02. Nema protoka urina
Proverite da otvori na vrhu katetera nisu blokirani.
Proverite da li je kateter dovoljno duboko ušao u bešiku.
Izvucite malo kateter.
Ukoliko niste uspeli da ispraznite bešiku duže od 6 – 8 sati, kontaktirajte Vašeg lekara/medicinsku sestru.

Upotreba katetera

Pobrinite se da se kesica sa vodom nalazi u blizini levkastog kraja katetera. Otvorite kesicu sa sterilnom vodom pritiskanjem svetlo plave tačke ili presavijanjem preko isprekidane linije naznačene na kesici sa vodom. Zatim pustite da se voda razlije duž pakovanja sve do vrha katetera. Nakon ovoga bi kateter trebalo upotrebiti u roku od 1-2 minuta.
Izvucite kateter iz pakovanja koristeći plavu traku za pridržavanje katetera. Možete zalepiti za zid prazno pakovanje katetera pomoću lepjive trake prisutne na samom pakovanju (plavi pravougaonik).
Kada se kesica sa vodom otvori i ceo kateter nakvasi, otvorite pakovanje katetera razdvajanjem jezičaka na svetloplavom kraju. (Opciono) Ukoliko koristite set sa urin kesom, povežite kesu na levkasti konektor pre nego što izvučete kateter iz pakovanja.
Povucite traku za pridržavanje katetera ka vrhu katetera. Držite penis na gore, ka stomaku. Ovo će Vam olakšati uvođenje katetera u mokraćnu bešiku. Ne stežite penis prejako kako ne biste blokirali otvor uretre.
Koristeći traku za pridržavanje katetera ubacite kateter u otvor uretre i mokraćnu bešiku, lagano i klizeći, sve dok urin ne počne da teče. Pobrinite se da je slobodan levkasti kraj katetera usmeren ka odgovarajućoj posudi za pražnjenje.
Kada urin počne da teče, pogurajte kateter još 1-2 cm unutra kako biste bili sigurni da je kateter u potpunosti ušao u mokraćnu bešiku.
Kada urin prestane da teče, polako uklonite kateter. Ukoliko urin ponovo počne da teče prekinite sa izvlačenjem sve dok ne prestane isticanje urina.
Ukoliko koristite urin kesu, odvojte je od katetera, ispraznite je i odložite na adekvatan način. Odložite kateter i pakovanje katetera, a zatim operite ruke.

Često postavljana pitanja

Koliko često bi trebalo da praznim mokraćnu bešiku?
Mnogi muškarci prazne bešiku odmah ujutro, uveče pre spavanja i još 2-3 puta u toku dana.
Kada imate nagon za mokrenjem ili kada se u bešici nalazi 300 – 500 ml urina.
Proverite da li je količina urina kada ispraznite bešiku veća od 500 ml. Ukoliko jeste, to znači da je neophodno da češće radite kateterizaciju.
Onoliko puta koliko Vam je to preporučio lekar.
Seksualni odnosi i intimne situacije
Trebalo bi da budete u mogućnosti da imate seksualne odnose kao i ranije.
Preporučljivo je da pre seksualnog odnosa izvršite kateterizaciju kako biste bili sigurni da neće doći do curenja urina tokom odnosa.
Ne zaboravite da nakon seksualnog odnosa očistite genitalnu regiju kako biste sprečili mogućnost infekcije.

Imate poteškoće?

01. Imam poteškoće prilikom ubacivanja/uklanjanja katetera

Nikada ne pokušavajte da ubacite kateter na silu, niti da ga silom izvlačite.
Može se desiti da osetite otpor prilikom ubacivanja katetera. Ukoliko do toga dođe, sačekajte trenutak i udahnite duboko nekoliko puta sve dok se mišići sfinktera ne opuste.
Nemojte paničiti ukoliko imate poteškoće prilikom uklanjanja katetera. Stanite, opustite se i udahnite duboko nekoliko puta.
Nekim ljudima mrdanje prstiju na stopalima pomaže da se opuste.
Ne možete da uklonite kateter? Javite se odmah Vašem lekaru/medicinskoj sestri. Oni će Vam pružiti neophodnu pomoć.
02. Nema protoka urina

Proverite da otvori na vrhu katetera nisu blokirani.
Proverite da li je kateter dovoljno duboko ušao u bešiku.
Izvucite malo kateter.
Ukoliko niste uspeli da ispraznite bešiku duže od 6 – 8 sati, kontaktirajte Vašeg lekara/medicinsku sestru.

Infekcije urinarnog trakta

Urinarni trakt obuhvata sve organe koje naše telo koristi za stvaranje i eliminaciju urina uključujući bubrege, uretere, bešiku i uretru. Urin je u normalnim uslovima sterilan i normalan protok urina obično sprečava razmnožavanje bakterija u urinarnom traktu. Međutim, ukoliko se urin zadržava u bešici, stvara se mogućnost da se bakterije razmnožavaju i izazovu infekciju.

Kako mogu da izbegnem infekcije urinarnog trakta?

Postoji nekoliko postupaka koji mogu pomoći u prevenciji nastanka
urinarnih infekcija:
Temeljno perite ruke
Pranje ruku i sprovođenje lične higijene pre i nakon upotrebe katetera su veoma važni.
Unosite dovoljno tečnosti
Pokušajte da tokom dana unesete barem 8 – 10 čaša tečnosti.
Redovno upotrebljavajte katetere
Redovno uklanjanje urina (pražnjenje bešike) je važan preduslov za sprečavanje nastanka urinarnih infekcija.
Izbegavajte dodirivanje (površine) sterilnog katetera
Trake za pridržavanje katetera koje se nalaze na kateterima mogu pomoći u prevenciji kontaminacije katetera.

Uputstvo za pranje ruku

Za ljude koji se kateterizuju, pravilno pranje ruku je ključno jer može sprečiti širenje bakterija.
Kratak vodič za pravilnu higijenu ruku:
Pokvasite ruke čistom tekućom vodom (toplom ili hladnom), zatvorite slavinu i nanesite sapun.
Nasapunjajte i oribajte ruke trljajući ih jednu o drugu. Prekrijte sapunicom čitavu površinu šaka uključujući gornju stranu, deo između prstiju i ispod noktiju. Ovaj potupak bi trebalo da traje najmanje 20 sekundi.
Dobro isperite ruke pod čistom, tekućom vodom, dok ne uklonite sapunicu.
Osušite ruke koristeći čist peškir ili ih osušite na vazduhu.